Corona-asielzoekers vlot verhuisd naar Zoutkamp

Foto: Archief HogelandNieuws

ZOUTKAMP – De met corona besmette bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek zijn dinsdag aan het begin van de avond met hun gezinsleden en huisgenoten vlot verhuisd naar de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp. In de kazerne – in het Lauwersmeer -gaan zij de komende periode in quarantaine.

De betreffende bewoners van het azc Sneek en hun gezinsleden en huisgenoten (in totaal ongeveer 60 personen) zijn in vier bussen en een taxi van Sneek naar Zoutkamp vervoerd. Een gezin in wier geledingen als één van de eerste een corona-besmetting is vastgesteld, is in het azc Sneek achtergebleven, om daar de isolatieperiode te volmaken die voor hen bijna afgelopen is.

In de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp is het mogelijk om niet-besmette personen, die geen deel uitmaken van een gezin met een besmette persoon, gescheiden te huisvesten – iets wat in het azc in Sneek niet lukte.De vrijheidsbeperking die hiermee gepaard gaat is geen gemakkelijke opgave. Maar men is opgelucht dat nu duidelijk is waar men aan toe is, laat het COA weten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

“De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp is na het vertrek, gisteren, van de vluchtelingen die daar in de noodonderdaklocatie verbleven, geschikt gemaakt voor de opvang van de bewoners van het azc Sneek. Deze asielzoekers mogen hun woonruimte in de quarantaine periode niet verlaten. Ze worden bij die ruimte voorzien van maaltijden en drinken, en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is. Op de locatie is medische zorg beschikbaar. Tot nu toe hebben besmette bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten, aldus een woordvoerster van het COA. verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

Tot uiterlijk 25 mei kan het COA gebruik maken van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Hierna wordt het voor de azc-bewoners gebruikte deel van de kazerne weer teruggeven aan het ministerie van Defensie.
De mensen van wie de quarantaine kan worden opgeheven, kunnen terugkeren naar azc Sneek. Voor de mensen die 25 mei nog niet uit de isolatie kunnen, wordt een passende plek gezocht. Of dat azc Sneek is of elders wordt dan nader bekeken.
“De overige bewoners van het azc in Sneek zijn blij dat de rust nu kan terugkeren op de locatie. Voor hen gelden weer dezelfde regels als voor iedereen in Nederland: anderhalve meter afstand houden, handhygiëne enzovoorts. De azc-bewoners zijn zich door de afgelopen corona-uitbraak extra bewust dat het belangrijk is deze regels na te leven, aldus het COA.

 

Reacties