Nieuwe bestemming voor oude Wilhelminaschool in Zoutkamp

Foto: HogelandNieuws

ZOUTKAMP – Het oude schoolgebouw aan de Wilhelminastraat in Zoutkamp is verkocht aan Stichting DBF in Heerenveen. Het pand was eigendom van de gemeente Het Hogeland. Een deel van het pand is eigendom van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’. Die gebruikt dat deel als aula. Dat deel is niet in de koop begrepen. DBF wil in het aangekochte pand uit 1873 drie woningen realiseren.

Het karakteristieke gebouw was tot 1981 in gebruik als openbare lagere school. Daarna nam een peuterspeelzaal er intrek. Die vertrok in 2016. Sindsdien staat het pand leeg. Een ruimte wordt gebruikt door een toneelvereniging.

Stichting DBF richt zich op herbestemming van karakteristieke gebouwen en heeft een aantal jaren geleden het oog op de oude school laten vallen. Samen met de gemeente is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Dat wees uit dat een nieuwe bestemming als wooncomplex een haalbare kaart is. De wooneenheden zijn bedoeld voor woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en die te weinig verdienen voor een koophuis. Verwacht wordt dat er in het dorp een markt voor bestaat.

Stichting DBF wil de oude school voor Zoutkamp behouden. De stichting vindt dat het pand een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het oude schoolgebouw is nog redelijk authentiek. De bouwkundige staat is echter matig. De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd. DBF verwacht met het project de plaatselijke leefbaarheid en de economie te versterken.

De gemeente Het Hogeland juicht de ontwikkeling toe en is bereid het bestemmingsplan te wijzigen. Ook Het Hogeland erkent dat restauratie en herbestemming bijdraagt aan de leefbaarheid en de economie van Zoutkamp. Daarnaast is er vertrouwen in de stichting: DBF realiseerde eerder een project in de gemeente: een multifunctioneel gebouw in Kloosterburen. In een oud schoolgebouw aan de Hoofdstraat zitten nu onder meer een huisartsenpraktijk, een opbaarruimte en een jeugdsoos.

De restauratie van het historische schoolgebouw in Zoutkamp betekent dat de toneelvereniging op termijn op zoek moet naar een ander onderkomen. De vereniging, de gemeente en DBF gaan daar samen naar op zoek.

 

 

Reacties