Muziekproject op basisscholen Leens

Foto: cmv Wilhelmina Leens

LEENS – Afgelopen week is op de drie Leenster scholen weer een muziekproject begonnen, georganiseerd door muziekvereniging ‘Wilhelmina’ te Leens. Een zestal weken zal een muziekleraar de kinderen van de groepen 5 en 6 kennis laten maken met het bespelen van een bugel, trompet, cornet of bariton. De kinderen mochten na de eerste les het instrument mee naar huis nemen om thuis te kunnen oefenen op de blaastechniek, muzieknoten en ritme. Na deze zes weken kunnen zij dan al een uitvoering verzorgen voor papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en verdere familie/belangstellenden.

Hoe mooi is het dat school en fanfare bij elkaar komen om de basisschoolkinderen kennis te laten maken. Het maken van muziek op een blaasinstrument.

Alle kinderen maken een muzikale ontwikkeling door. In het begin is er de auditieve ontwikkeling. In deze fase kun je kinderen spelenderwijs bewust maken van geluid en stilte, klank, melodie, ritme, tempo en dynamiek. Later kunnen zij leren om muzikale concepten zoals ritme en toonafstanden te benoemen en te noteren. Muziek krijgt dan meer betekenis voor hen en draagt positief bij aan hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.

Kortom; muziek is erg belangrijk! Zowel in het luisteren naar muziek maar ook het bespelen van een instrument en het samen bespelen van een instrument in een groep.

Uiteraard hoopt de muziekvereniging dat de kinderen dusdanig geïnteresseerd zijn geworden na deze lessen op school zodat zij een opleiding gaan volgen bij de muziekvereniging waarin zij een diploma kunnen halen en mee zullen gaan spelen in de fanfare. Continuïteit in ledental is erg belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Bij haast geen één andere vereniging is jong en oud bezig met dezelfde hobby. Samen muziek maken, luisteren, helpen en elkaar stimuleren in één gezamenlijke enthousiaste club!

Reacties