Rietproef Lauwersmeer gaat door

Foto: HogelandNieuws

GRONINGEN – De rechter heeft vrijdag de provincies Groningen en Friesland en Waterschap Noorderzijlvest toestemming gegeven om de ‘rietproef’ in het Lauwersmeergebied uit te voeren. Boeren, recreatie-ondernemers en inwoners probeerden via een kort geding de proef tegen te houden, maar kregen nul op het rekest.

Gedurende zes weken zal het waterpeil in het Lauwersmeergebied met veertig centimeter worden verhoogd. De bedoeling daarvan is om de groei van waterriet te stimuleren. Oprukkende bomen en struiken verhinderen dat nu.

De verhoging van het waterpeil moet ertoe leiden dat het groen afsterft, het riet weer kan groeien en dat de leefomstandigheden van bijzondere vogels, die afhankelijk zijn van riet, verbeteren.

Met name de boeren zijn er niet blij mee. Zij vrezen dat door de proef de verzilting van het grondwater zal toenemen en de gewassen daaronder te lijden krijgen, wat inkomstenderving zou betekenen.

De verzilting in het gebied wordt echter in de gaten gehouden door een aangelegde netwerk van peilbuizen. De provincies hebben de toezegging gedaan deĀ  proef – die tot 31 maart duurt – te zullen staken wanneer de grenswaarden van de verzilting worden overschreden.

Het voorspelde slechte weer zorgt er wel voor dat niet zaterdag, maar een paar dagen later de peilverhoging zal worden ingezet.

 

 

Reacties