Waterschap staat voor stevige investeringen in Zoutkamp en Schouwerzijl

Het H.D. Louwesgemaal in Zoutkamp.
Foto: Archief HogelandNieuws.

ZOUTKAMP – Herstel van de sluis in Schouwerzijl en verplaatsing van het Louwesgemaal en het opnieuw in functie zetten van de oude sluis in Zoutkamp, dat zijn de drie projecten waar het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest 18 december een besluit over neemt. 

De projecten maken deel uit van het plan om heftige regenbuien,  als gevolg van de klimaatsverandering, in de ingelanden aan te kunnen. Deze ingrepen zijn nodig om te voorkomen dat de afwatering zich in dergelijke situaties omkeert. In Schouwerzijl wordt de sluis hersteld om te voorkomen dat water zuidwaarts het land binnentrekt. Mogelijk wordt dan ook de brug gerenoveerd. In Zoutkamp wordt het gemaal verplaatst naar de oude sluis toe. De sluis zelf wordt opgeknapt en krijgt weer een functie in de waterkering. Met deze sluis en het gemaal bij elkaar moet het mogelijk worden dat er een schutsluis situatie waardoor het scheepsvaartverkeert niet meer stil ligt als het gemaal in functie is.

Naar schatting gaat deze operatie 20 tot 25 miljoen euro kosten.

Reacties