Woonvisie in de maak en ‘prestatieafspraken’ met woningcorporaties

Wierden en Borgen
Foto: Archief HN

HET HOGELAND – Het college van b. en w. wil komen tot een woonvisie voor de hele gemeente. De kaders daarvoor worden aan gemeenteraad voorgelegd. In die visie moet onder meer aandacht worden besteed aan de uitgangspunten van de huisvesting op de langere termijn in de dorpen en een evenwichtige en op verschillende doelgroepen toegesneden woningvoorraad die past bij de gemeente en de bevolkingsontwikkeling. In de visie moeten ook verbanden worden gelegd met zaken als leefbaarheid, bereikbaarheid, het aardbevingsdossier en onderwijsvoorzieningen.

De visie moet in nauwe samenspraak met inwoners en belanghebbenden vorm gaan krijgen. Het stuk vervangt de verschillende beleidsplannen die de vier gemeenten op het gebied van wonen en huisvesting hadden.

Daarnaast heeft het college ingestemd met de zogenaamde ‘prestatieafspraken’ met de woningbouwcorporaties die in de gemeente werkzaam zijn. Die corporaties brengen elk jaar een bod uit waarin zij beschrijven wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting. Het gaat dan over zaken als de onderlinge samenwerking, betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid; veilig wonen en huisvesting voor specifieke doelgroepen;

Die biedingen van de corporaties zijn nu vertaald naar prestatieafspraken. Die gelden voor de periode 2020-2023. Ze zijn van belang voor alle bewoners met een sociale huurwoning in Het Hogeland. In Het Hogeland worden met de volgende woningcorporaties afspraken gemaakt: SUW, De Delthe, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen, en hun huurdersorganisaties: Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdervereniging De Delthe, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en Huurdersvereniging De Marne De Terpen.

De afspraken worden op 5 december getekend.

Reacties