Belastingverordeningen naar gemeenteraad

Foto: Archief HN

HET HOGELAND – Het college legt de belastingverordeningen voor 2020 op 12 december voor aan de gemeenteraad. De verordeningen verankeren de belastingvoorstellen die het college aan de raad aanbood in het kader van de begroting 2020. Die werd op 13 november jongstleden vastgesteld.

Er zijn wat afwijkingen ten opzichte van de voorstellen die toen zijn gedaan. Dat komt omdat de WOZ-waarden per 1 januari 2019 nu bekend zijn. Die waarden zorgen er voor dat het OZB tarief voor woningen het komend jaar met drieƫnhalf procent daalt. Het OZB tarief niet- woningen stijgt voor 2020 met het inflatiepercentage: anderhalf procent. Dit komt omdat waarden van niet woning gemiddeld niet zijn gestegen.

Voor andere rechten en tarieven wordt, als het aan het college ligt, een zelfde percentage toegepast.

De forensenbelasting gaat omhoog naar 950 euro. Dit was 879,40 euro.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing blijven in 2020 op het niveau zoals die in de vier gemeenten werden gehanteerd. De afvalstoffenheffing wordt per 2021 geharmoniseerd. Ook de tarieven voor de rioolrechten blijven op het niveau van dit jaar.

Per 1 januari wordt in de hele gemeente toeristenbelasting ingevoerd.

Als de voorstellen van het college door de raad worden overgenomen dan stijgen de belastingen voor een gemiddeld huishouden het komend jaar met vier euro.

Reacties