Feestelijke bijeenkomst voor voortgang project snel internet

Het moment van het indrukken van de knop.
Foto: Berto Merx

VIERHUIZEN – Voor Jacobien Louwes was het gisteren even wennen, zoveel bestuurders en ondernemers en hulptroepen bijeen in haar schuur in de Westpolder nabij Vierhuizen. Er was een feestje op de stee ter markering van de voortgang van de aanleg van snel internet in de provincie. Haar aansluiting, feitelijk het honderdste adres, was gekozen als plek voor een symbolisch viering

Vorig jaar in het voorjaar ging het project feitelijke van start met het aanlanden van het snelle internet in Zoutkamp. Heel Groningen moet snel internet hebben, ook de buitengebieden, ook de gebieden die voor de commerciële providers niet zo interessant zijn. Hiermee moet de provincie aantrekkelijk zijn voor ondernemers, het moet het woongenot verhogen en dat samen bevordert de economische ontwikkeling. Wat nodig is tegen de achtergrond van de sociaal-economische schade die dit gebied heeft opgelopen als gevolg van de aardgaswinning.

Gastvrouw Louwes legt het evenement zelf ook vast met de telefoon.

De provincie Groningen stelt hiervoor 30 miljoen euro beschikbaar, de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (via het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen) elk vijf miljoen euro. Dat geld is specifiek bedoeld voor het aardbevingsgebied. In december 2017 werd de overeenkomst getekend en kon Rodin Broadband Groningen een begin maken met de uitvoering van de Regeling Snel internet Groningen. Na het voorbereidende werk trok Snel Internet Groningen eind maart 2018 daadwerkelijk de provincie in om te inventariseren wie mee wil doen. Het aardbevingsgebied was als eerste aan de beurt.

De immer innemende presentatrice Miranda Bolhuis ondervraagt de bestuurders. Vanaf links: Eltjo Dijkhuis, Rudi Slager, Akke Groenewoud en Jan Peter de Groot.

Inmiddels zijn in de gemeente Het Hogeland 230 huishoudens aangesloten op de glasvezelkabel of de draadloze internetverbinding. Er zijn  honderden kilometers aan sleuven door de provincie gegraven. Het hoogtepunt was een spectaculaire boring van 700 meter onder het Reitdiep door, waarbij alle natuur is gespaard. Het is de bedoeling dat het aardbevingsgebied in het voorjaar van 2020 beschikt over snel internet. De vraagbundeling in de gemeente Westerkwartier loopt op dit moment nog. Hierna volgt de rest van de provincie. De verwachting is dat eind 2020 snel internet in de hele provincie is aangesloten. De provinciebestuurder Patrick Brouns, de wethouders Rudi Slager (Loppersum) en Eltjo Dijkhuis (Het Hogeland), EBG-bestuurslid Akke Groenewoud, directeur Jan Peter de Groot van Rodin, ambassadeurs  van het project en deelnemers aan Snel internet Groningen vierden de eerste honderden snelle internetverbindingen symbolisch door op een knop te slaan.Hierdoor werd een film over het project getoond, afgesloten met een wolk van confetti in de schuur in de Westpolder.

Reacties

0