Actie noodklok Domies Toen succesvol

Vlak na het begin van de manifestatie.
Foto: Berto Merx

PIETERBUREN – De actie om de noodklok te luiden voor het voortbestaan van Domies Toen is succesvol geweest. Rond half vier vrijdag kon penningmeester Jan Dresméé de honderste ‘vriend’ van de tuin noteren.

Een van de doelen van de actie was het opvoeren van het aantal leden van de club van vrienden van de botanische tuin voor de Petruskerk in het zeehondendorp. De tuin had er tweehonderd en streefde met de actiedag er naar daar honderd bij te krijgen. Vrijdagmorgen stond de teller op ongeveer zestig als resultaat van een wervingscampagne de afgelopen drie weken. De honderdste nieuwe vriend die werd ingeschreven is een inwoner uit het Friese gehucht Waaxens. Uiteindelijk werd vrijdag de actie dag in de tuin afgesloten met 130 nieuwe leden.

Michiel Wallanga uit Wageningen, logeert bij zijn oma in Foxwolde, speelt ukelele . De opbrengt is voor 50 procent voor de tuin

Daarnaast kreeg het bestuur een donatie van ongeveer duizend euro. Dat bedrag is vijftig procent van de opbrengst van de verkoop van allerlei handelaren die op de manifestatie aanwezig waren.

De tuin heeft 25.000 euro nodig om te kunnen voortbestaan. Op dit moment krijgt men 10 duizend euro subsidie van de gemeente Het Hogeland. Naar verluid is de Stichting Oude Groninger Kerken bereid een bedrag van vijfduizend te verstreken. Het terrein van de tuin wordt van deze stichting gepacht. Er wordt op initiatief van het gemeentebestuur ook gesproken met het provinciaal bestuur om een bijdrage.

Reacties