“Gemeentebestuur geen partij in conflict rond ’t Oldeheem”

Foto: BWG

KLOOSTERBUREN – “De gemeente is geen partij in het conflict,” zo stelt het college van b. en w. in de reactie op vragen van de PvdA over het steeds verder oplopend conflict rond ’t Oldeheem in Kloosterburen.

Zoals eerder gemeld verkeren Coöperatie Klooster&Buren en de Stichting St. Jan versus de personeelsorganisatie Loug Hogeland in een staat van loopgravenoorlog met elkaar. De PvdA wil weten of “het college op de hoogte gehouden wordt van de situatie rond ’t Oldeheem of zoekt het college zelf actief naar informatie?” Het college van b. en w. zegt dat het op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en “heeft zelf ook actief contact met diverse partijen om op deze wijze zo goed mogelijk zicht te houden op de ontwikkelingen, aldus het college.

Het college meent dat de kwaliteit en de continuïteit van de zorg niet de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente is: “Indien wij de verantwoordelijkheid op ons nemen of overnemen, dan is dit strijdig met de uitgangspunten van het persoonsgebonden budget. Wij voelen ons wel verantwoordelijk voor onze burgers, al dan niet afhankelijk van ondersteuning of zorg. Vanuit deze optiek voelen wij ons dan ook betrokken bij de ontwikkelingen rondom ’t Oldeheem. Het merendeel van de pgb-houders ontvangt overigens een budget vanuit het Zorgkantoor Menzis. Ook met Menzis onderhouden we daarom contact inzake de situatie rondom ’t Oldeheem. Daarnaast onderhouden we contact met de SVB. De SVB draagt zorg voor de betaling van middelen aan de budgethouders. Als gevolg van de overgang van contracten bestond het risico op staking van betalingen. Vanuit de gemeente hebben wij dit weten te voorkomen. Hierdoor kunnen budgethouders ongewijzigd zorg en ondersteuning inkopen,” aldus het gemeentebestuur.

Op de vraag wat de kan doen gemeente om het conflict tot een goed einde te brengen, zegt het gemeentebestuur: “De gemeente is geen partij in het conflict. Er is sprake van een lopend mediationtraject. De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd om voor partijen dit traject mogelijk te maken.” B en W stellen dat “ formeel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belast is met het toezicht op zorgcentra./BM

Reacties