Oproep aan Tweede Kamer: stop gaswinning onder Waddenzee

Foto: Auwert Postmus

WADDENGEBIED – De NAM wil samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nog meer aardgas winnen onder de Waddenzee. Dat wil de Waddenvereniging voorkomen.

Het winnen en gebruiken van aardgas draagt bij aan klimaatverandering. En aardgaswinning hoort al helemaal niet thuis in een uniek natuurgebied als de Waddenzee. Het leidt namelijk tot bodemdaling en risico op vervuiling.

De Tweede Kamer praat op 7 februari 2019 over de plannen voor nieuwe aardgaswinningen. De Waddenvereniging doet samen met vele anderen een oproep aan de Tweede Kamer: voorkom nog meer gaswinning onder de Waddenzee!

Samenvatting oproep aan de Tweede Kamer

Geachte voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

– Willen we de Waddenzee voor toekomstige generaties behouden dan moet er veel gebeuren, maar een van de belangrijkste eerste stappen is dat we nieuwe aardgaswinningen onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden voorkomen. We vragen hiervoor steun aan de Tweede Kamer.

– Wij maken ons zorgen over het idee dat onze landelijke overheid in wil stemmen met gaswinning onder Nederlands enige natuurlijke Werelderfgoed. Daarmee wordt het draagvlak voor de energietransitie in de regio niet groter.

– We doen deze oproep aan u op dit moment omdat de Minister van EZK nog steeds volledig achter de plannen van NAM blijft staan om op korte termijn nóg meer aardgas onder de Waddenzee te gaan winnen.

– Onze oprechte vraag aan u is om samen met ons te voorkomen dat er nog aardgas gewonnen wordt onder de Waddenzee. Bijvoorbeeld door de Minister met klem te verzoeken geen enkel winningsplan goed te keuren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee en rond de eilanden vanuit bestaande en nieuwe boorlocaties, en in plaats daarvan positieve keuzes te maken voor een duurzame energietransitie.
Lees hier de complete brief met oproep die we op 7 februari 2019 aanbieden aan de Tweede Kamer.

De oproep is namens de Waddenvereniging ondertekend door Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging

De complete brief met oproep – die door vele organisaties en mensen wordt ondersteund – zal op 7 februari 2019 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wil je de oproep ook steunen?

Stuur dan voor 7 februari 2019 een mail ([email protected]) met je naam naar Frank van de Waddenvereniging. Jouw naam wordt dan toegevoegd aan deze lijst van mensen.

 

Reacties

article
106771
WADDENGEBIED – De NAM wil samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/106771/oproep-aan-tweede-kamer-stop-gaswinning-onder-waddenzee/
2019-02-05T12:31:14+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/75/2019/02/05123030/IMG_5594-2.jpg
Nieuws