MER-Commissie: plan buitengebied De Marne nog niet voldoende

Februari 2018, Tinallinge
Foto: Archief HN

HET HOGELAND – De milieueffecten van nieuwe agrarische bedrijven die zich in het buitengebied mogen vestigen niet goed genoeg in beeld gebracht. Ook zijn de effecten van kleine windturbines op landschap en natuur niet voldoende aangegeven, zo stelt de Commissie Milieueffect Rapportage in het advies over het bestemmingsplan voor de buitengebieden van de voormalige gemeente de Marne.

De onafhankelijke Commissie MER is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De gemeente De Marne wilde een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor een deel van haar buitengebied. De gemeente wilde de agrarische sector ruimte blijven bieden voor ontwikkeling, en rekening houden met landschappelijke en natuurlijke kenmerken van het gebied.  Dit plan gaat over naar de gemeente Het Hogeland.

“Het rapport bevat veel informatie over het buitengebied en heeft een duidelijke structuur. Toch is het rapport op een aantal punten nog niet compleet,” zo zegt de Commissie. “De effecten van nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven zijn niet onderzocht. Deze nieuwe bedrijven kunnen effecten hebben op het landschap, de natuur en de waterkwaliteit in het gebied. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk om kleine windturbines op de bouwvlakken te plaatsen voor de eigen energiebehoefte. Dit aantal is niet gelimiteerd. De effecten die deze windturbines hebben op de vogels, vleermuizen en op het landschap, zijn niet voldoende in beeld gebracht,” aldus het advies. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Reacties

article
106660
HET HOGELAND – De milieueffecten van nieuwe agrarische bedrijven die zich in het buitengebied mogen
https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/106660/mer-commissie-plan-buitengebied-de-marne-nog-niet-voldoende/
2019-01-30T14:08:19+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/75/2019/01/30134005/IMG_5127.jpg
Nieuws