Integraal Kind Centrum Eenrum zo goed als klaar voor de feestelijke opening

Directeur Peter Loonstra.
Foto: Berto Merx

Buiten zijn mannen bezig de zonwering te monteren. De laatste hand moet nog worden gelegd aan het terrein voor de peuterspeelzaal. Binnen is men met de laatste klusjes bezig voor de afwerking. OBS de Octopus in Eenrum is zo goed als klaar met de verbouwing tot Integraal Kind Centrum. “Begin maart is de officiële opening en dan wordt ook de nieuwe naam bekend gemaakt,” zegt directeur Peter Loonstra.

De oude gemeente De Marne was bezig met plannen voor de huisvesting van scholen. De Octopus was ook bezig met de huisvesting, en één en één is twee. “Op het gemeentehuis zeiden ze dat ik snel langs moest komen,” zegt Loonstra (41) die vijf jaar in Eenrum directeur is. “Van het een komt het ander en uiteindelijk zijn Kids2b met buitenschoolse opvang en dagopvang, het consultatiebureau, de peuterspeelzaal Kwetternest en het Centrum voor Jeugd en Gezin met de basisschool onder één dak ondergebracht.”

De zonwering is nog niet helemaal klaar.

De bouw van het Kind Centrum is een project van ongeveer negen ton.  Er is nieuwbouw nodig voor de kinderopvang en speelruimte. In het oude deel van het gebouw zijn de bibliotheek en een speellokaal verbouwd. In maart begint in het centrum het spreekuur van het consultatiebureau. Er is een wachtkamer, een werkkamer voor de verpleegkundige en een werkkamer voor de arts. Ledverlichting, een installatie om energie terug te winnen en deelname met 36 zonnepanelen aan de Hogelandster energiecoöperatie in Zuurdijk dragen bij aan de verduurzaming van het gebouw. Zo’n 160 kinderen moeten het gebouw bevolken waarvan dagelijks ongeveer 20 Kids2be kinderen en wekelijks een slordige 30 peuters.

De middenruimte. De kleuren van de vloer komen terug in de rest van het gebouw.

De kern van het centrum is het samenbrengen van deskundigheid van leerkrachten, de medewerkers van de opvang, het consultatie bureau en die van het jeugd- en gezinscentrum. “De vraag is: wat heeft een kind nodig? Hoe kun je de ontwikkeling van een kind dat 3,5 jaar is en bij de peuterspeelzaal binnenkomt zo goed mogelijk naar groep 1 door geleiden? Dat kan alleen als de begeleidster en de leerkracht goed samenwerken en niet op elkaar wachten. Voor een kind met sociale of emotionele problemen kunnen we gemakkelijk in eigen huis hulp van het centrum voor jeugd en gezin inroepen, dat is de deur hiernaast. Dat was een telefonisch contact met de sociaal-verpleegkundige. Typisch is dat we afstappen van drie volgsystemen voor kinderen naar één systeem. Alle informatie op één plaats zodat iedereen die bij een kind betrokken is, de relevante informatie onder handbereik heeft,” aldus Loonstra: “Efficiënter, vanuit drie invalshoeken het kind benaderen, daar gaat het om. En in principe hebben we hier de expertise in huis om een kind van nul tot twaalf jaar te begeleiden, zonder schotten tussen de instellingen.”

Kids2be met begeleidster Celeste.

Het gaat niet alleen over probleemkinderen bij de Octopus. Ook doorsnee leerlingen krijgen deze veranderde aandacht. Loonstra: “We werken gestaag aan de verandering van de inrichting van het onderwijs. Dit betekent dat het personeel breder wordt ingezet. Er zijn leerkrachten die deskundigheid op een bepaald terrein hebben. Die gebruiken we om van elkaar te leren. Het is niet vanzelfsprekend meer dat de groepsleerkracht alle vakken zelf doet. Ook de leerkrachten en de groepen worden ontschot naargelang dat wel of niet nodig is. En dat baseren we op de informatie die we hebben in het volgsysteem. Kan voor deze leerling er een schepje bovenop of moet het wat langzamer? Dit is in ontwikkeling en is zeker niet de gemakkelijkste kant van de vernieuwing.”

V.l.n.r: Jeroen, Annelies en Jacquelien bezig met de herinrichting van groep 2.

Het centrum in Eenrum maakt deel uit van het netwerk Pedagogisch Pact in Utrecht en werkt samen met het Kohnstamm Instituut van de Amsterdamse universiteit. Het hoort tot de kopgroep van tien integrale kindcentra die in een experimenteerfase zitten. Loonstra: “Op een termijn van drie jaar willen we weten of het inderdaad zo is dat bij zo‘n centrum als het onze kinderen daadwerkelijk breder cognitief, sociaal en emotioneel begeleid worden. Je kunt dat wel beweren, maar het moet ook aangetoond worden.”

Ze gaan daar in Eenrum breder dan de rand van het schoolplein:  “We gaan ook samenwerken met de omgeving rond de school. Muziekvereniging Orpheus komt muziekonderwijs geven. Wonderboom zal theatervorming verzorgen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om deskundigheid van buiten de school in te brengen. Onderwijs is méér dan kennis en vaardigheden. Het is ook sociaal en creatief. Uiteindelijk gaan we ook activiteiten organiseren voor kinderen die niet bij ons op school zitten. We willen méér zijn dan alleen maar een school.”

Tekst en foto’s: Berto Merx

 

Reacties

article
106649
Buiten zijn mannen bezig de zonwering te monteren. De laatste hand moet nog worden gelegd
https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/106649/integraal-kind-centrum-eenrum-zo-goed-als-klaar-voor-de-feestelijke-opening/
2019-01-30T11:06:20+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/75/2019/01/30104935/oct3-2.jpeg
Nieuws