Hornhuizen gaat met de leefbaarheid van het dorp aan de slag

Wethouder De Visser (links) met Hornhuizers die aan de dorpsvisie hebben meegewerkt.
Foto: Berto Merx

HORNHUIZEN – “Dit is de eerste dorpsvisie in de gemeente Het Hogeland. En ik ben wel een beetje trots dat ik die in ontvangst mag nemen,” zei wethouder Mariette de Visser vrijdagavond in het kerkje van Hornhuizen. De voorzitter van dorpsbelangen Jo Jonas was in haar nopjes met het werkstuk waarin de dorpsgemeenschap de visie op de toekomst vastlegt.

Hornhuizen, een dorp met ongeveer 180 inwoners. Met een samenstelling van de bevolking die niet sterk afwijkt van de rest van de dorpen: 26 procent van de inwoners is jonger dan 25 jaar; het aantal 65-plussers is 20 procent. De middengroep neemt 56 procent in beslag. Met een dorpskrant, enkele karakteristieke panden waaronder het voormalig armenhuis en de kerk die als dorpshuis fungeert. Een dorp met 87 woningen waarvan vier huurhuizen. Maar ook enkele huizen die alleen in het weekend worden bewoond.

Een aantal werkgroepen van dorpsbelangen boog zich over de mogelijkheden om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Het plan bevat een reeks voorstellen voor het dorp. Er komt een werkgroep die dorpsommetjes gaat ontwikkelen. Er moeten mooie wandelingen te maken zijn, naar de Feddemaplas, naar de dijk achter het dorp, in het weidse buitengebied. Twee keer per jaar zou er een klusdag moeten komen om het groen in het dorp beter te beheren. Het dorp moet sterker op de kaart worden gezet met een promotiefolder waarin “het verhaal” van Hornhuizen wordt uitgedragen, met een website en informatieborden. En ook: een fietsenstalling bij de kerk. Voor de verbetering van het dorpsleven wil men en dorpsapp om meer interactie tussen de bewoners te realiseren. Maar ook zou het notenschieten op paasmaandag hersteld moeten worden. Een heel apart idee: een zangmiddag voor de bewoners om te proberen vandaaruit een dorpskoor op te richten. Voor de duurzame toekomst is er een werkgroep opgericht die streeft naar isolatie van woningen en gezamenlijke energie opwekking. Ook wil men meedoen aan een pilot voor elektrisch deelrijden van de voormalige gemeente De Marne. Om de leegloop van ouderen te voorkomen wil dorpsbelangen de aanpassing van woningen stimuleren, het realiseren van een appartementenboerderij en een cursus verzorgen om ouderen te stimuleren de nieuwe media te gebruiken.

Linda Rietema (links) en Marga Fokkens presenteren hun deel van de dorpsvisie.

Wethouder de Visser zei over de dorpsvisie: “Het valt me op dat er veel kleinschalige dingen worden genoemd die men zelf kan uitvoeren met wat steun van subsidiegevers en de gemeente. En tegelijk heeft men oog voor de toekomst op langere termijn door de aandacht voor de duurzaamheid van het dorp. Ik zie in het plan geen hoogdravende vergezichten maar veel concrete punten die heel wel uitvoerbaar zijn.”

Een groot project ter verbetering van de leefbaarheid is onlangs al afgerond: de reconstructie van de kruising bij de kerk en de reconstructie van de Tammingastraat waardoor de trillingshinder van die weg is verminderd.

Tekst en foto’s: Berto Merx

Reacties

article
106625
HORNHUIZEN – “Dit is de eerste dorpsvisie in de gemeente Het Hogeland. En ik ben
https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/106625/hornhuizen-gaat-met-de-leefbaarheid-van-het-dorp-aan-de-slag/
2019-01-20T14:48:05+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/75/2019/01/20144014/horn1.jpeg
Nieuws