Vanavond historische raadsvergadering over herindeling

Foto: Archief DeMarneNieuws

Het wapen* van de gemeente De Marne werd met Koninklijk Besluit op 12 oktober 1990 verleend aan de gemeente, die op dat moment nog Ulrum heette. 

de_marne_wapen-svg 

Vandaag, precies 26 jaar en één dag later komt de raad in een extra openbare raadsvergadering bijeen. 

Een historische vergadering waarin tot het voornemen besloten kan worden dat de gemeente De Marne  in haar huidige vorm ophoudt te bestaan, en door herindeling zal opgaan in de nieuwe gemeente Hoogeland.

Aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.

In ambtelijke taal staat e.e.a. als volgt geagendeerd:

Bekrachtiging voornemen BMWE-herindeling (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond)

 *Het wapen van De Marne is het gemeentelijke wapen van de gemeente De Marne in deNederlandse provincie Groningen. Het wapen werd met Koninklijk Besluit op 12 oktober 1990 verleend aan de gemeente, die op dat moment nog Ulrum heette. De omschrijving luidt: “In azuur een omgewende sleutel van goud, de baard met een kruisvormige opening, gaande over een golvende dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.”

De gemeente nodigt u van harte uit de raadsvergadering bij te wonen. Na de vergadering zullen er hapjes en drankjes genuttigd worden.

Reacties