Let op, aanvragen carbidschieten, branden en zoepsidie op tijd inleveren

Foto: DeMarneNieuws

Aanvragen voor activiteiten zoals een brandstapel en carbidschieten op oudejaarsdag en verzoeken om een bijdrage in de kosten voor georganiseerde activiteiten door bijvoorbeeld dorpsbelangen moeten uiterlijk op 1 november 2016 bij de gemeente binnen zijn.

Aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen!!

Reacties